Case: maatwerk agressietraining voor GGZ Rijnmond GGZ Rijnmond is een zorginstelling uit Rotterdam. Ze bieden ondersteuning aan mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking. Dat doet GGZ Rijnmond zowel in hun begeleide en beschermde woonvormen, als via ambulante begeleiding thuis. De hulp richt zich op verschillende leefgebieden, afhankelijk van...
Ongewenst gedrag in ziekenhuizen Ongewenst gedrag op de werkvloer: Volgens een enquête van KNMG studentenplatform voelt bijna 1 op de 4 coassistenten zich seksueel geïntimideerd. Daarbij gaat het om opmerkingen over het uiterlijk (66 procent), seksueel getinte opmerkingen tijdens medische handelingen (50 procent), persoonlijke vragen over seksualiteit of liefdesleven (39,4 procent),...