Case: maatwerk agressietraining voor GGZ Rijnmond

Geschatte leestijd: 2 minuten

GGZ Rijnmond is een zorginstelling uit Rotterdam. Ze bieden ondersteuning aan mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking. Dat doet GGZ Rijnmond zowel in hun begeleide en beschermde woonvormen, als via ambulante begeleiding thuis. De hulp richt zich op verschillende leefgebieden, afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt.

GGZ Rijnmond is er voor iedereen die het moeilijk vindt om zelfstandig door het leven te gaan. Wij helpen mensen die (tijdelijk) geen onderdak hebben of hulp behoeven op verschillende leefgebieden. Dit doen we door professionele hulp te bieden en een ‘thuisgevoel’ te creëren voor onze cliënten

Burak Yildiz
Zorgmanager GGZ Rijnmond

Toenemende agressie in de zorg

Bij GGZ Rijnmond zagen ze de afgelopen jaren een toename in agressie. Zowel verbaal als fysiek. Begeleiders worden steeds vaker geconfronteerd met mensen die van alles roepen, wat soms heel intimiderend en persoonlijk kan overkomen. Daarnaast zien ze ook een toename in fysiek geweld waarbij medewerkers worden geduwd of vastgepakt.

Begeleiders moeten zich veilig voelen

GGZ Rijnmond wil dat hun begeleiders zich veilig voelen op hun werk en daarnaast beschikken over voldoende handvatten om mensen aan te spreken. Als ze agressie vroegtijdig signaleren, kunnen ze sneller de-escalerend handelen. Daarom ging GGZ Rijnmond op zoek naar een agressietraining voor hun medewerkers. Tijdens hun zoektocht kwamen ze in contact met XL10.

“De duidelijke communicatie vanuit XL10 gaf voor ons de doorslag. Het was helder en duidelijk. We wisten precies wanneer ze kwamen en wat ze gingen trainen.”

Burak Yildiz
Zorgmanager GGZ Rijnmond

Maatwerk agressietraining voor GGZ Rijnmond

Na inventarisatie en een uitgebreide intake met de mensen van GGZ Rijnmond, stelden we een maatwerk agressietraining samen. Samen met de agressietrainer en de trainingsacteur gingen we dieper in op praktijksituaties die specifiek voor de medewerkers van GGZ Rijnmond van toepassing zijn. Hierdoor kunnen de begeleiders het geleerde ook direct in hun dagelijkse praktijk toepassen.

“De training had een zeer goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Daardoor konden onze mensen de aandacht er goed bijhouden.”

Burak Yildiz
Zorgmanager GGZ Rijnmond

Hoewel de training nog maar kortgeleden is, ziet GGZ Rijnmond direct al resultaat doordat hun medewerkers het geleerde direct in de dagelijkse praktijk toe kunnen passen. In de toekomst blijft agressietraining een terugkerend item op de trainingsagenda.

GGZ RIjnmond