Ongewenst gedrag in ziekenhuizen Ongewenst gedrag op de werkvloer: Volgens een enquête van KNMG studentenplatform voelt bijna 1 op de 4 coassistenten zich seksueel geïntimideerd. Daarbij gaat het om opmerkingen over het uiterlijk (66 procent), seksueel getinte opmerkingen tijdens medische handelingen (50 procent), persoonlijke vragen over seksualiteit of liefdesleven (39,4 procent),...