Veel overtredingen op agressiebeleid woningcorporaties Klantencontact verloopt niet altijd vlekkeloos. Instanties waar werknemers direct contact hebben met klanten en burgers rapporteren helaas nog steeds vaak agressief of onwenselijk gedrag. Vooral op het gebied van het trainen van het personeel om hier mee om te gaan, en het rapporteren van incidenten...