Pesten op de werkvloer Wij horen de laatste tijd tijdens trainingen ‘Omgaan met Agressie’, steeds vaker de vraag van deelnemers: werkt deze methode ook op mijn collega’s? Bij doorvragen blijkt dan dat zij zich gepest voelen door collega’s en hier met niemand over kunnen praten. Zij ervaren het agressieve gedrag...