Leer agressief gedrag herkennen

Geschatte leestijd: 3 minuten

We ervaren steeds meer agressie. Wordt ons lontje korter? Hebben we steeds meer eisen? Kunnen we minder van elkaar hebben? Waarschijnlijk is het een combinatie van dit alles. Feit is: we hebben er mee te dealen. Denk bijvoorbeeld aan agressie tegen zorgmedewerkers. Of klanten die grensoverschrijdend gedrag vertonen als ze verhaal komen halen.

Hoe ga je als organisatie om met agressief gedrag? Het begint met het herkennen van agressief gedrag, én dat je binnen jouw team op dezelfde manier kijkt naar agressie.

Praat over agressief gedrag en maak afspraken

Het is belangrijk dat je binnen jouw organisatie op dezelfde manier over agressief gedrag praat. Wanneer is gedrag agressief? Dit zullen medewerkers verschillend ervaren. En toch is het goed dat jullie hetzelfde beeld hebben bij agressie. Zo kun je samen helder zijn in welk gedrag onacceptabel is en daar een duidelijke grens in stellen.

ABCD-agressieladder als hulpmiddel

De agressieladder helpt je op een eenduidige manier naar agressief gedrag kijken. Het helpt bovendien bij het bespreekbaar maken van de verschillende soorten agressie én de beste manier om hier mee om te gaan. Het model is geen ‘rocket science’, maar juist een praktisch handvat voor iedereen die met agressief gedrag geconfronteerd wordt.  

agressieladder
ABCD-agressieladder

De ABCD-ladder laat je zien wat de verschillende soorten agressie zijn en welke emoties en gedrag daarmee gepaard gaan. Zo zie je dat A-gedrag vooral gericht is op zichzelf en B-gedrag richt zich al op de organisatie. Denk aan die patiënt die zich een nummer voelt of een burger die zich tegenover de medewerker van de gemeente onbegrepen voelt. Menselijk gedrag dat we vaak allemaal wel herkennen. De eerste twee treden vragen daarom vooral om meeveren en ruimte geven. Toon begrip, maar zorg dat je daarna weer in gesprek komt.

Onacceptabel? Afkappen!

De stappen C en D zijn grensoverschrijdend. Dreigementen, persoonlijke aanvallen of zelfs fysiek geweld zijn absoluut onacceptabel. Het is goed om dit ook met je collega’s te bespreken, zodat je met elkaar écht dezelfde grens stelt. Vertoont iemand gedrag uit de C- of D-trede? Dan is afkappen en de situatie verlaten je enige optie.

Het ABCD-model tijdens de agressietraining

Tijdens onze e-learning agressie komt het ABCD-model uitgebreid aan bod. Aan de hand van dit model gaan we in op de verschillende soorten gedrag, in relatie tot agressie. Het leren herkennen van agressief gedrag en bijbehorende emoties, zorgen namelijk voor meer bewustwording. Vanuit die bewustwording leer jij je eigen grenzen herkennen en aangeven.

Het ABCD-model gaat vooral in op de theorie. Onze ervaring is dat het oefenen met praktijksituaties pas echt een verschil maakt in de strijd tegen agressief gedrag. Dat is één van de redenen waarom we tijdens onze maatwerk agressietraining vaak werken met een trainingsacteur. Tijdens de fysieke bijeenkomsten ga je daadwerkelijk oefenen. Je leert daarbij jezelf ook goed kennen. Wat is mijn natuurlijke neiging: ga ik vechten of vluchten? Waar liggen mijn persoonlijke grenzen? Hoe ik kom over als ik mijn grens aangeef?

Wil je meer weten over de ABCD-ladder of een van onze agressietrainingen

agressieve vrouw