Agressiehantering voor publieke handhavers

Geschatte leestijd: 3 minuten

“De maatschappij verhardt.” Dat horen we de laatste tijd steeds vaker, ook tijdens onze agressietrainingen. Met name mensen met een publieke functie, zoals hulpdiensten en boa’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren die de politie helpen om de openbare orde te handhaven) zijn steeds vaker de kop van jut. Daarvan zijn helaas genoeg voorbeelden te vinden in de actualiteit. Zoals dit artikel over Amsterdamse boa’s die vorige maand de noodklok luidden.

Onveilige werksituatie leidt tot hoger ziekteverzuim

Wanneer bij een meningsverschil de spanning zo hoog oploopt dat mensen hun zelfcontrole verliezen, kunnen ze daarbij gedrag vertonen dat heel bedreigend overkomt. Het is niet vreemd dat boa’s zich daardoor vaak onveilig voelen bij het uitvoeren van hun taken. Een dergelijke onveilige werksituatie zorgt vaak voor veel stress, lichamelijke en geestelijke klachten. Agressie is dan ook een belangrijke oorzaak van een verhoogd ziekteverzuim.

Eerste reactie is cruciaal

Maar waar begin je? Als er zich een gewelddadige situatie voordoet, is het moment van ingrijpen vaak het spannendst. Wat zijn je mogelijkheden? Wat is de juiste benadering? Hoe zorg je ervoor dat de situatie niet escaleert? Hoe vergroot je jouw eigen weerbaarheid?

Tijdens onze verbale en fysieke agressietrainingen passeren veel lastige, spannende en herkenbare situaties de revue. In veel gevallen is het eerste contact cruciaal voor het verloop van de situatie. We richten ons in de trainingen op drie belangrijke pijlers:

1: Preventief en tijdig ingrijpen

Veel problemen kunnen in een vroegtijdig stadium worden ondervangen als de signalen op tijd worden herkend. Situaties escaleren vaak omdat de agressie aanvankelijk niet als zodanig werd herkend of ervaren. We horen vaak dat een deelnemer tijdens een training zegt dat een lage mate van agressie hem “niet zoveel meer doet”. Juist dan is het zaak om alert en adequaat in te grijpen. Wanneer je te lang wacht, lopen de emoties hoger op. Vroegtijdig contact maken is een onderschat middel tegen agressie.

2: Eigen veiligheid voorop

Publieke handhavers zoals boa’s hebben vaak zoveel hart voor hun werk, dat ze hun eigen grenzen voorbij schieten. Ook al voelen ze aan dat een situatie niet veilig is, de behoefte om hun werk goed te doen, zorgt ervoor dat ze soms toch in de problemen komen. Bij XL10 weten we dat iedereen zijn of haar werk pas optimaal kan doen, als men allereerst in staat is om goed voor zichzelf te zorgen. Het belang van snel een risicoanalyse maken met het oog op de eigen veiligheid, mag nooit onderschat worden.

3: Vertrouwen in je eigen kunnen

Tijdens onze trainingen is er veel oog voor de reeds aanwezige kwaliteiten in een persoon en stellen we samen concrete leerdoelen op. We borgen en versterken de bestaande kwaliteiten en bieden handvatten voor vaardigheden waarin de deelnemer zich graag wil verbeteren. Door zelfreflectie en feedback van onze trainer, je collega’s en/of mededeelnemers word jij je bewust van je eigen gedrag en kun je jouw kwaliteiten leren finetunen. Een deelnemer krijgt hierdoor een goed inzicht in zijn of haar mogelijkheden, waardoor het zelfvertrouwen toeneemt. Dit is belangrijk, want mensen die vertrouwen uitstralen hebben bij lastige interacties vaak een streepje voor.

Duidelijke communicatie is het halve werk

Mensen die geweld gebruiken tegen publieke handhavers, voelen zich vaak machteloos en gefrustreerd. Ze hebben veelal een verkeerd verwachtingspatroon van wat hulpdiensten voor hen kunnen betekenen, voelen zich daardoor onbegrepen en worden bang of boos. Wanneer niet duidelijk en respectvol gecommuniceerd wordt, kan dit latent gewelddadige gedrag omslaan in verbale of fysieke agressie.

Geweldloos agressief gedrag hanteren

• Het maken van de juiste inschattingen
• Het kiezen van het juiste moment van ingrijpen
• Een goed inzicht en vertrouwen in je eigen kwaliteiten

Dit zijn de drie belangrijke bouwstenen waarop de fundering van onze trainingen is gebouwd. Alles met het doel om jou te leren om op een geweldloze manier agressief gedrag – verbaal of fysiek – te hanteren en om te buigen, zodat de situatie (weer) veilig wordt.

Nieuwsgierig?

Ben je benieuwd geworden hoe een training ‘Omgaan met agressie’ jouw werk veiliger en aangenamer kan maken? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen, we helpen graag! Bel 074-245 26 45 of mail ons.


handhaving